Sun. Nov 28th, 2021

Month: July 2019

“ดำดอทคอม” บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย หรือชื่อจริง นายสมบัติ บัญชาเมฆ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยนักชกวัย 36 ปี ได้เดินทางเข้าร่วมฝึกซ้อมประจำปีของกองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ที่ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เหมือนกับทหารทั่วไปไม่มีสิทธิ์ใดๆ เป็นพิเศษ  การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมของนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในรุ่นที่ 46 ซึ่งก็มีชื่อของ ร้อยตรีสมบัติ... Read More

You may have missed